Khác biệt giữa các bản “Chùa Kim Huê”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
1. Hòa thượng [[Thích Từ Lâm]] (1806-1831)
 
2. Hòa thượng [[Thích Phổ Tường]] (1831-1855)
 
3. Hòa thượng [[Thích Pháp Huệ]] (1855-1886)
 
4. Hòa thượng [[Thích Đức Nhuận]] (1886-1908)
 
5. Hòa thượng [[Thích Chánh Tín]] (1908-1920)
 
6. Hòa thượng [[Thích Chánh Quả]] (1920-1945)
 
7. Hòa thượng [[Thích Huệ Hòa]] (1945-1956)
 
8. Hòa thượng [[Thích Huệ Hưng]] (1956-1959)
 
9. Hòa thượng [[Thích Huệ Phát]] (1959-1990)
 
Hiện nay viện chủ Tổ đình là Hòa thượng [[Thích Thiện An]].
84

lần sửa đổi