Khác biệt giữa các bản “Hữu Loan”

không có tóm lược sửa đổi
| partner =
| children = 10 (với bà Phạm Thị Nhu)<ref>[http://www.phunuonline.com.vn/2010/Pages/huu-loan-cay-go-vuong-mau-tim.aspx Hữu Loan - cây gỗ vuông màu tím]</ref>
| relatives = 3 anh vợ Lê Đỗ Khôi, Lê Đỗ Nguyên (Trung tướng Phạm Hồng Cư), Lê Đỗ An
| relatives =
| influences =
| influenced =
Người dùng vô danh