Minh Tâm-T41-BCA

Gia nhập ngày 24 tháng 4 năm 2009
*[http://www.youtube.com/watch?v=6oZgMFY2SH0&feature=related Phút bình yên 2]
*[http://www.youtube.com/watch?v=5ZRzDuTjvfQ&feature=related Phút bình yên 3]
*[https://www.youtube.com/watch?v=3A901KYj9MU Phút bình yên 4]
*[http://www.youtube.com/watch?v=tumVZnP14fw&feature=related Berlin 280 km]
*[http://www.youtube.com/watch?v=j5HuQEKcggI&feature=related Những khoảnh khắc (Kovzon)]