Minh Tâm-T41-BCA

Gia nhập ngày 24 tháng 4 năm 2009
*[http://www.youtube.com/watch?v=I3dO3P-_PSI Lịch sử Hà Nội]
*[http://www.youtube.com/watch?v=dxB0qhFLHJw Chốn xa xăm (17 KK)]
*[httphttps://www.youtube.com/watch?v=xwP8YGz1IgA&feature=relatedWOS1YxYa3Mk Những khoảnh khắc (17)]
*[http://odesskiy.com/den-pobedi/ Nghe đĩa hát các bài hát Liên Xô trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại]
*[http://www.youtube.com/watch?v=I3dO3P-_PSI Lịch sử Hà Nội]