Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huân chương Chiến công”

bot Loại hình Huan-chuong-Chien-cong.jpg khỏi bài do vi phạm quy định bản quyền
n (+hình chưa dùng)
(bot Loại hình Huan-chuong-Chien-cong.jpg khỏi bài do vi phạm quy định bản quyền)
[[Hình:Huân chương Chiến công hạng nhì.jpg|nhỏ|phải|150px|Huân chương Chiến công hạng nhì (mẫu cũ)]]
 
[[Hình:Huan-chuong-Chien-cong.jpg|nhỏ|phải|150px|]]
'''Huân chương Chiến công''' là một loại [[Huân chương Việt Nam|huân chương]] của Nhà nước [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] (nay là [[Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam]]), được đặt ra lần đầu theo Sắc lệnh số 50-SL ngày 15 tháng 5 năm 1947 của [[Hồ Chí Minh|Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]], đặt ra lần hai theo [[Luật Thi đua - Khen thưởng]] (ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003). Trong [[kháng chiến chống Pháp]] (1946-1954), Huân chương Chiến công còn gọi là Huân chương Chiến sỹ.
 
23.122

lần sửa đổi