Khác biệt giữa các bản “Sao xung”

n
==Danh sách các sao xung đã quan sát được==
{|
|[[Image:Fermi's Gamma-ray Pulsars.jpg|thumbnhỏ|trái|250px|Gamma-ray pulsars detected by the Fermi Gamma-ray Space Telescope.]] || [[File:Ssc2006-10c.jpg|nhỏ|trái|250px|Hình mô phỏng [[PSR B1257+12]]]] || [[File:Vela Pulsar jet.jpg|nhỏ|trái|180px|Sao xung Vela]]
|-
|[[File:J0737-3039 still1 large.jpg|nhỏ|trái|250px|Hình mô phỏng [[PSR J0737-3039]]]] || [[File:VelaPSR PulsarB1509-58 jetfull.jpg|nhỏ|Saotrái|250px|PSR xung VelaB1509-58]] ||
|-
|[[File:PSR B1509-58 full.jpg|nhỏ|250px|PSR B1509-58]] ||
|}