Khác biệt giữa các bản “Trận Tham Hợp Pha”

Không thay đổi kích thước ,  11 năm trước
n
 
== Diễn biến ==
Sau khi Bắc Ngụy làm phản, vua Hậu Yên là [[Mộ Dung Thùy]] mệnh cho thái tử [[Mộ Dung Bảo]], Liêu Tây vương [[Mộ Dung Nông]], Triệu Vương Mộ Dung Lân soái 8 vạn quân đánh Ngụy, lại sai Phạm Dương Vươngvương [[Mộ Dung Đức]], Trần Lưu Vươngvương Mộ Dung Thiệu soái 1 vạn 8 ngàn kị binh làm hậu viện. Sau khi bắt được tin này, quân Ngụy lập tức rút bộ đội chủ lực về phía sau, rồi mới cùng quân Yên ở một dải Ngũ Nguyên<ref>Nay là thành phố Bao Đầu, Nội Mông Cổ</ref>, cách sông [[Hoàng Hà]] đối địch.
 
Vào lúc Mộ Dung Bảo lên đường, Mộ Dung Thùy đã có bệnh. Từ khi đến Ngũ Nguyên, Thác Bạt Khuê chặn đường tiến quân của Bảo, hai cha con không có tin tức gì. Quân Ngụy lại còn truyền tin giả rằng Mộ Dung Thùy đã chết, Mộ Dung Bảo và các tướng lo lắng sợ hãi, tin lời ấy là thật, khiến cho lòng quân kinh động<ref name="TKV237">Thẩm Khởi Vĩ, sách đã dẫn, tr 237</ref>.
61.909

lần sửa đổi