Khác biệt giữa các bản “Chùa Huệ Nghiêm”

Trang mới: “{{đang viết}} '''Phật học viện Huệ Nghiêm''' hay chùa Huệ Nghiêm tọa lạc tại 220/110/1 đường Đỗ Năng Tế, Khu phố 2, phường An…”
(Trang mới: “{{đang viết}} '''Phật học viện Huệ Nghiêm''' hay chùa Huệ Nghiêm tọa lạc tại 220/110/1 đường Đỗ Năng Tế, Khu phố 2, phường An…”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Không có sự khác biệt)
84

lần sửa đổi