Khác biệt giữa các bản “Chùa Huệ Nghiêm”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Trụ trì: HT [[Thích Minh Thông]]
==Giới đài viện Cam Lồ Phương Đẳng==
'''Giới đài viện Cam Lồ Phương Đẳng''' ( gọi tắt là Giới đài viện Huệ Nghiêm ) là giới đài được xây dựng đầu tiên tại Việt Nam. GiớiNơi đàiđâynơikhu nội viện dành cho chư Tăng chuyên tâm Học và hành trì giới Luật. Với các Nội quy nghiêm khắc như: Không cho phật tử bước vào ( trừ 3 ngày lễ lớn ), Chư tăng nội viện cũng không được bước ra khỏi cổng , không được dùng điện thoại , không giữ Tiền , không ăn quá ngọ vvv….
Với Tông Chỉ '''“ TRÌ GIỚI – NIỆM PHẬT”''' :
 
'''TRÌ GIỚI''' để diệt trừ Ngũ Dục.
 
'''NIỆM PHẬT''' để một đời giải thoát sanh tử .
 
==Tịnh Nghiệp Đường==
84

lần sửa đổi