Khác biệt giữa các bản “Chùa Huệ Nghiêm”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Chư vị Trụ trì tiền bối==
HTHòa thường '''Thích Bửu Hiền''' ;
 
Hòa thượng '''Thích Chơn Lạc'''- húy '''Nhựt Thiện'''- tự '''Liên Độ''' (1991-2014);
HT Thích Chơn Lạc;
 
Trụ trì hiện tại là HTHòa thượng '''Thích Minh Thông''', Phó ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Tăng sự Thành hội Phật giáo, Phó BTS Thành hội Phật giáo Tp Hồ Chí Minh.
 
==Giới đài viện Cam Lồ Phương Đẳng==
84

lần sửa đổi