Khác biệt giữa các bản “Chùa Huệ Nghiêm”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''TRÌ GIỚI''' để diệt trừ Ngũ Dục.
 
'''NIỆM PHẬT''' để một đời giải thoát sanh tử. Đây là một quần thể kiến trúc hình chữ Sơn độc đáo, bao gồm nhiều hạng mục trang nhã. Ngự trên cổng tam quan là vị Hộ Pháp, hai bên cổng là hai câu đối ý nghĩa cao sâu, huyền bí được chạm khắc trực tiếp lên cột gỗ, các chữ được dát vàng lóng lánh.
'''NIỆM PHẬT''' để một đời giải thoát sanh tử.
 
Ngoài giới đài có bốn tượng Tứ đại Thiên vương bằng đá.
Bên trong giới đài thờ tam thân Phật gồm: Pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, Báo thân Lô xá Na Phật và Hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba tượng ngồi trên tòa sen nghìn cánh, mỗi cánh đều có một tượng Thích Ca, thiết kế theo Kinh Phạm Võng tả, Đức Lô Xá Na ở thế giới Liên Hoa Đài Tạng. Giới Đàn chia thành ba bậc – bốn mặt, có 72 vị thần Hộ Giới bằng đá, điêu khắc rất oai phong và linh động. Bên trên trần khắc hơn 7000 chữ giới Kinh Tỳ Kheo; bốn bên tường khắc 16000 chữ Luật Bồ tát giới trong Kinh Phạm Võng, tất cả đều thiếp vàng 24k. Bốn cột triện câu liễn đối và bộ bao lam dài 13m chạm rồng bằng gỗ thơm bơ mu.Tam thân phật tựa lưng nhau hướng ba cõi, cao 2,1m nặng gần 7 tấn. Gồm cả bốn bức tượng phật được nâng bởi đài sen cao 2,2m, nặng 2 tấn, trên đó có 1.000 cánh sen, trên mỗi cánh cũng khắc nổi hình phật Thích Ca. Các tượng phật và đài sen đều được tạo tác từ những khối gỗ nguyên (gõ đỏ) nhập từ Nam Phi.
 
==Tịnh Nghiệp Đường==
84

lần sửa đổi