Khác biệt giữa các bản “Chùa Kim Huê”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
[[Hệ thống các trường Bồ đề]]
 
'''Trường Trung học tư thục Bồ Đề Sa Đéc''' hay trường Trung học Bồ Đề được thành lập năm 1968 tại khu đất sau chùa. Hòa thượng [[Thích Trí Thủ]] là người đặt viên đá đầu tiên xây dựng hệ thống các trường Trung học tư thục Bồ Đề tại miền Trung và miền Nam Việt Nam dưới cương vị ủy viên ban hoằng pháp của [[Hội Việt Nam Phật học]] ( có tài liệu ghi [[Hội Tăng Già Trung Việt]]) vào năm [[1952]].
Tại các trường Bồ Đề, một giờ Phật pháp hàng tuần được thiết lập trong chương trình giáo dục, ở cấp tiểu học cũng như ở cấp trung học, trường Bồ Đề trở nên một môi trường mới cho sự hoằng pháp và giáo dục thiếu nhi trên tinh thần đạo Phật.
Tuy có dạy một số giờ giáo lý Phật giáo nhưng chương trình học trong các trường Bồ
84

lần sửa đổi