Khác biệt giữa các bản “Mộc bản triều Nguyễn”

Năm 2007, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã làm hồ sơ trình [[UNESCO]] và đến ngày 31/7/2009, Mộc bản triều Nguyễn đã chính thức được [[UNESCO]] đưa vào "Chương trình Ký ức thế giới".
==Nơi lưu giữ==
Biệt điện [[Trần Lệ Xuân]] tại [[Thành phố Đà Lạt]], [[Tỉnh Lâm Đồng]].
 
==Nhân vật có công đặc biệt về lưu giữ==
51.048

lần sửa đổi