Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Bạch Long Vĩ”

Trang mới: “Hiện đang có độ vênh lớn giữa nội dung hai bản tiếng Việt và tiếng Trung của bài này. Trong khi bài tiếng Việt miêu tả hòn đảo…”
(Trang mới: “Hiện đang có độ vênh lớn giữa nội dung hai bản tiếng Việt và tiếng Trung của bài này. Trong khi bài tiếng Việt miêu tả hòn đảo…”)
(Không có sự khác biệt)
3.006

lần sửa đổi