Khác biệt giữa các bản “Chùa Kim Huê”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
5. Hòa thượng [[Tổ Chánh Tín]] (1908-1920)
 
6. Hòa thượng [[Tổ Kim Huê]]- [[Thích Chánh Quả]] (1920-1945)
 
7. Hòa thượng [[Thích Huệ Hòa]] (1945-1956)
84

lần sửa đổi