Khác biệt giữa các bản “Kinh tế học quốc tế”

không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi 2810056 của Dinhtuydzao (Thảo luận))
{{Mục lục bên phải}}
{{Portal}}
{{Bản mẫu:Kinh tế học/Bài chính}}
'''Kinh tế học quốc tế''' là một bộ môn khoa học, một chuyên ngành của [[kinh tế học]] nghiên cứu sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa các [[quốc gia]]. Kinh tế học quốc tế được phát triển suốt từ [[thế kỷ XVIII]] và đã quy tụ được nhiều học giả kinh tế học nổi tiếng như [[Adam Smith]], [[David Ricardo]], [[John Stuart Mill]], [[Alfred Marshall]], [[John Maynard Keynes]], và [[Paul A. Samuelson]]. Tuy nhiên, chỉ từ sau [[Chiến tranh thế giới thứ hai]], với việc ứng dụng các công cụ [[kinh tế học vi mô]] và [[kinh tế học vĩ mô]], kinh tế học quốc tế mới trở nên phát triển sâu và rộng.
51.048

lần sửa đổi