Khác biệt giữa các bản “Giao Hà, thành phố Cát Lâm”

n
Giao Hà đổi thành Giao Hà (thị xã): Đây là một đơn vị hành chính cấp ba của Trung Quốc. Đổi tên để phân biệt với một đơn vị hành chính cấp ba của Việt Nam.
n (Giao Hà đổi thành Giao Hà (thị xã): Đây là một đơn vị hành chính cấp ba của Trung Quốc. Đổi tên để phân biệt với một đơn vị hành chính cấp ba của Việt Nam.)