Khác biệt giữa các bản “Võ sĩ đạo”

n (robot Thay: en:Bushido; sửa cách trình bày)
 
== Võ sĩ đạo thời Minh Trị ==
Sau [[Minh Trị duy tân]], cùng với sự tuyên bố bốn tầng lớp võ sĩ - công - nông - thương đều bình đẳng, tầng lớp võ sĩ ở Nhật Bản đã suy giảm. Năm 1882, luật quân nhân yêu cầu quân nhân phải mang Tinh thần Nhật Bản đối với [[NhậtThiên hoàng]], chứ không phải là mang tinh thần võ sĩ đạo. Tuy nhiên, từ sau [[chiến tranh NhậtGiáp - ThanhNgọ]], võ sĩ đạo được nhắc lại.
 
== Tài liệu tham khảo ==