Khác biệt giữa các bản “Anode”

Không thay đổi kích thước ,  4 năm trước
n
Đã thay đổi mức khóa của “Anode” ([Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
n (Đã khóa “Anode” ([Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
n (Đã thay đổi mức khóa của “Anode” ([Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
223.257

lần sửa đổi