Khác biệt giữa các bản “Luân canh”

Không thay đổi kích thước ,  9 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
* Luân canh giữ các cây trồng cạn với nhau.
* Luân canh giữ các cây trồng cạn với cây trồn nước.
Khi luân canh, cần chú ý: mức độ tiêu thụ chất dinh dưỡng, nhiều hay ít khả năng chống sâu [[bệnh hại]].{([sơ khai)]}
57

lần sửa đổi