Khác biệt giữa các bản “Văn học phương Tây”

không có tóm lược sửa đổi
(Wiki hóa)
Văn học trong các ngôn ngữ này, gắn liền với các nền văn học lớn của [[phương Tây]] và thường được bao gồm trong số đó. Các di sản văn học phổ biến chủ yếu là có nguồn gốc từ Hy Lạp cổ đại và Rome. Nó được bảo tồn, biến đổi và lây lan bởi Cơ đốc giáo và do đó truyền sang các ngôn ngữ bản địa của Châu Âu, bán cầu Tây, và các vùng khác do người châu Âu giải quyết. Cho đến ngày nay, cơ thể của văn bản này thể hiện sự thống nhất trong những đặc điểm chính của nó mà đặt nó ngoài các văn học của phần còn lại của thế giới.
Đa dạng như hiện nay, văn học châu Âu, giống như ngôn ngữ châu Âu, là những bộ phận của di sản chung. Tiếng Hy Lạp, Latin, Germanic, Baltic và Slavic, Celtic và Romance đều là thành viên của gia đình Ấn-Âu.
==Tham khảo==
{{tham khảo}}