Khác biệt giữa các bản “Âm lịch”

Lùi đến phiên bản 2829927 lúc 2010-04-21 02:40:43 của Xqbot dùng popups
(Lùi đến phiên bản 2829927 lúc 2010-04-21 02:40:43 của Xqbot dùng popups)
* [http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/105027660719045078773/lunarcalendar.xml Google Gadget - Âm lịch cho các điểm khác nhau trên thế giới]
* [http://chinesecalendar.orados.com/english.aspx Âm lịch]
* [http://nomna.org Âm lịch - Dương lịch]
* [http://mautri.pytalhost.com/calendar# ngCalendar, được xây dựng trên nền tảng zendframework và sử dụng thư viện tính âm lịch của anh Hồ Ngọc Đức]