Khác biệt giữa các bản “Chế Củ”

== Chiến tranh với Đại Việt (1069) ==
{{Chính|Chiến tranh Việt-Chiêm 1069}}
[[Tháng 2]] năm 1069, [[niên hiệu]] Thần Vũ thứ nhất, cùng với [[Lý Thường Kiệt]], vua [[Đạihoàng Việtđế]] [[Lý Thánh Tông]] thân chinh đem quân đi đánh Chiêm Thành. Quân Đại Việt đánh phạt vào kinh đô [[Đồ Bàn]],<ref>[http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/291535/Vua-Tran-Nhan-Tong-va-cong-cuoc-mo-coi.html Vua Trần Nhân Tông và công cuộc mở mang bờ cõi - Tuổi Trẻ Online]</ref> Chế Củ cùng năm vạn dân chúng bị bắt.
 
[[Đại Việt Sử Ký Toàn Thư]] có ghi nhận về cuộc chiến này như sau: