Khác biệt giữa các bản “Quark duyên”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox Particle
| bgcolour =
| name = CharmQuark quarkduyên
| image =
| caption =
| interaction = [[Tương tác mạnh]], [[Tương tác yếu]], [[Tương tác điện từ]], [[Tương tác hấp dẫn]].
| particle =
| antiparticle = CharmPhản antiquarkquark lạ
| theorized = Sheldon Glashow, John Iliopoulos, Luciano Maiani (1970)
| discovered = Samuel C.C. Ting và Burton Richter (1974)
| symbol = c
| mass = 1.16–1.34&nbsp;[[electron volt|MeV]]/[[tốc độ ánh sáng|c]]<sup>2</sup>
| mean_lifetime = [[StrangeQuark quarklạ]], [[downQuark quarkdưới]]
| electric_charge = +{{frac|2|3}} [[Điện tích|e]]
| color_charge = Có
| num_spin_states =
}}
'''CharmQuark quarkduyên''' thuộc gia đình [[fermion]], nhóm [[quark]], thế hệ thứ hai. Lý thuyết của hạt được đưa ra vào năm 1970 bởi [[Sheldon Glashow]], [[John Iliopoulos]], [[Luciano Maiani]], và được thực nghiệm vào 1974 bời [[Samuel C.C. Ting]] và [[Burton Richter]].
 
{{sơ khai}}