Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Trận chiến nước Pháp”

Trang mới: “{{Campaign |name=Trận chiến nước Pháp |raw_name=Trận chiến nước Pháp |battles=SedanArras…”
(Trang mới: “{{Campaign |name=Trận chiến nước Pháp |raw_name=Trận chiến nước Pháp |battles=SedanArras…”)
(Không có sự khác biệt)