Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Sư phạm Hà Nội”

n
*Phó Giáo sư, Tiến sỹ [[Lê Thị Anh Đào]] (Hoá học)
* [[Đào Văn Tiến]]: nhà sinh học, giải thưởng Hồ Chí Minh lần thứ nhất.
* [[Hoàng Xuân Sính]]: Nguyên chủ nghiệm khoa Toán,
* [[Nguyễn Lân]]: giảng viên khoa Tâm lý giáo dục, nhà từ điển học.
* [[Phùng Văn Tửu]]: giảng viên khoa Ngữ Văn, Giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 3.
3.006

lần sửa đổi