Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Dự án/Vật lý học”

không có tóm lược sửa đổi
Width 45
</inputbox>
 
===Danh Sách Các Thành Viên Tham Gia===
{| class="wikitable" border="1"
|-
! Thành viên
! Chức vụ
! Công việc
! Ghi chú
|-
| [[Thành viên:Những Tấm Lòng Cao Cả]]
| Sáng lập dự án
| Hệ thống bài viết, Bố cục bài viết, Wiki hóa, Kiểm tra nguồn, chính tả, tham gia dịch bài.
| ([[Thảo luận Thành viên:Những Tấm Lòng Cao Cả|thảo luận]])
|-
 
===Các Bài Đã Viết===
 
* [[Ứng suất của lực]]
 
===Danh Sách Các Thành Viên Tham Gia===
Thêm tên thành viên, chức vụ trong dự án, công việc, ghi chú về trang thảo luận của bạn vào bên dưới khi muốn tham gia Dự Án:
{| class="wikitable" border="1"
|-
! Thành viên
! Chức vụ
! Công việc
! Ghi chú
|-
| [[Thành viên:Những Tấm Lòng Cao Cả]]
| Sáng lập dự án
| Hệ thống bài viết, Bố cục bài viết, Wiki hóa, Kiểm tra nguồn, chính tả, tham gia dịch bài.
| ([[Thảo luận Thành viên:Những Tấm Lòng Cao Cả|thảo luận]])
|-
49

lần sửa đổi