Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Duy Hiệu”

n
Trước lực lượng đông đảo và vũ khí tối tân của đối phương, đến tháng 10 năm 1885, các căn cứ ở [[Dương Yên]], [[An Lâm]], [[Đại Đồng]] đều lần lượt bị bao vây rồi thất thủ.
 
BịTrước suytình yếuthế nguy ngập đó, bộ chỉ huy Nghĩa hội bàn nhau chọn kế "giải binh quy điền" để bảo toàn lực lượng. Tháng 12 năm 1885, Trần Văn Dư giao quyền chỉThủ huy lạihội cho Nguyễn Duy Hiệu để Huế gặp vua Đồng Khánh (từng là học trò của ông), nhằm tìm ra một giải pháp. Dọc đường, ông bị quyền Tổng đốc Quảng Nam Châu Đình Kế đón bắt được. Sau khi bàn bạc với người đứng đầu quân Pháp ở đây, viên quan này đã đem ông ra xử bắn tại góc thành La Qua ngày 13 tháng 12 năm 1885.
Đầu năm 1886, Nguyễn Duy Hiệu chính thức làm Hội chủ mới của Nghĩa hội, và ông đã chọn thung lũng Trung Lộc thuộc [[Quế Sơn]] đặt tổng hành dinh với tên gọi là ''Tân tỉnh Trung Lộc''.