Khác biệt giữa các bản “Lăng Thống”

không có tóm lược sửa đổi
'''Lăng Thống''' (凌統; [[189]] - [[237]]) tên chữ '''Lăng Công Tục''' (公績), là một tướng của [[Đông Ngô]]. Ông cùng với cha là [[Lăng Tháo]] theo [[Tôn Sách]] khi Sách đi đánh [[Nghiêm Bạch Hổ]] và [[Vương Lãng]]. Ông đã phục vụ chonhà [[Đông Ngô]] trong thời [[Tam Quốc]] trong [[lịch sử Trung HoaQuốc]]. Lăng Thống sinh ở [[Dư Hàng]], [[Chiết Giang]].
 
Ông cùng với cha là [[Lăng Tháo]] theo [[Tôn Sách]] khi Sách đi đánh [[Nghiêm Bạch Hổ]] và [[Vương Lãng]]. Ông đã phục vụ cho [[Đông Ngô]] trong thời [[Tam Quốc]] trong [[lịch sử Trung Hoa]]. Lăng Thống sinh ở [[Dư Hàng]], [[Chiết Giang]].
 
Khi [[Tôn Quyền]] đi đánh [[Hoàng Tổ]], cha ông bơi thuyền bị [[Cam Ninh]] bắn chết. Lúc này ông mới có 15 tuổi mà đã ra sức cướp được xác cha về. Sau đó, Cam Ninh hàng [[Tôn Quyền]]. Mang thù hằn trong lòng, ông luôn tìm cách giết Cam Ninh
 
Sau khi theo quân đánh [[An Huy]], ông được phong ''Đãng Khấu Trung Lang Tướng'', ''Lĩnh Phái Tướng'', cùng [[Lã Mông]] đoạt được [[quận Kinh Châu]] của [[Lưu Bị]].
 
 
==Xem thêm==
 
{{sơ khai}}
 
{{Nhân vật Tam Quốc}}
 
61.782

lần sửa đổi