Khác biệt giữa các bản “DAF (Incoterm)”

184.545

lần sửa đổi