Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sự đánh đổi”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Sự đánh đổi''' là một khái niệm dùng để nói lên sự lựa chọn cho một quyết định nào đó; đó là việc doanh nghiệp, hộ gia đình, chính phủ hoặc bất cứ một cá nhân nào trong xã hội cân nhắc việc bỏ ra một nguồn lực nào đó (tiền, chi phí, tài sản, thời gian hay bất cứ thứ gì mà mình có) để thu được một nguồn lực khác mà mình mong muốn. Sự lựa chọn quyết định đó được đưa ra dựa trên sự nhận thức rõ ích lợi và cái mà phải mất giữa các phương án lựa chọn. Về mặt kinh tế học, thì sự lựa chọn này có liên quan hữu cơ đến thuật ngữ [[ChíChi phí cơ hội]].
51.048

lần sửa đổi