Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sự đánh đổi”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Một bộ ba của sự đánh đổi thường được nhắc đến là thời gian, tiền bạc và chất lượng; thông thường trong các trường hợp chỉ đáp ứng được hai trong ba yêu cầu kia.
 
Thuật ngữ Sự đánh đổi được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực như: kinh tế, chính trị, nhân khẩu học, y học, công nghệ tin học, hoặc trong bất kỳ lĩnh vực nào trong đời sống, xã hội.
==Các hình thức==
==Tham khảo==
51.048

lần sửa đổi