Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sự đánh đổi”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Sự đánh đổi''' (''Trade-off'') là một khái niệm dùng để nói lên sự lựa chọn cho một quyết định nào đó; đó là việc các [[doanh nghiệp]], hộ gia đình, [[chính phủ]], tổ chức xã hội hoặc bất cứ một [[con người|cá nhân]] nào trong [[xã hội]] cân nhắc việc bỏ ra một nguồn lực nào đó (tiền, chi phí, tài sản, thời gian hay bất cứ thứ gì mà mình có) để thu được một nguồn lực khác mà mình mong muốn. Nói cách khác, quá trình ra quyết định đòi hỏi phải ''đánh đổi'' một mục tiêu nào đó để đạt được mục tiêu khác. Sự lựa chọn quyết định đó được đưa ra dựa trên sự nhận thức rõ ích lợi và cái mà phải mất giữa các phương án lựa chọn. Về mặt [[kinh tế học]], thì sự lựa chọn này có liên quan hữu cơ đến thuật ngữ [[Chi phí cơ hội]].
 
Ví dụ về sự đánh đổi về mặt kinh tế là: quyết định của một cá nhân nào đó trong việc [[chi phí|chi tiêu]] hoặc [[tiết kiệm]]. Một ví dụ khác, đó là sử dụng thời gian; khi sử dụng một khoảng thời gian làm một việc gì đó, thì anh ta sẽ không thể làm được việc khác nào nữa. Do đó, sự đánh đổi ở đây chính là việc anh ta đánh đổi khoảng thời gian không thoải mái khi làm việc, nghe giáo sư giảng bài,... để đổi lấy một thời gian thoải mái nghỉ ngơi, thưởng thức,...
51.048

lần sửa đổi