Khác biệt giữa các bản “Trình thông dịch”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 42.112.82.13 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Phamnhatkhanh
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Đã lùi lại sửa đổi của 42.112.82.13 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Phamnhatkhanh)
[[Thể loại:Khoa học máy tính]]
[[Thể loại:Phần mềm hệ thống]]
 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div.dice{
float:left;
width:32px;
background:#F5F5F5;
border:#999 1px solid;
padding:10px;
font-size:24px;
text-align:center;
margin:5px;
}
</style>
<script>
function rollDice(){
var die1 = document.getElementById("die1");
var die2 = document.getElementById("die2");
var status = document.getElementById("status");
var d1 = Math.floor(Math.random() * 6) + 1;
var d2 = Math.floor(Math.random() * 6) + 1;
var diceTotal = d1 + d2;
die1.innerHTML = d1;
die2.innerHTML = d2;
status.innerHTML = "You rolled "+diceTotal+".";
if(d1 == d2){
status.innerHTML += " DOUBLES! You get a free turn!!";
}
}
</script>
</head>
<body>
<div id="die1" class="dice">0</div>
<div id="die2" class="dice">0</div>
<button onclick="rollDice()">Roll Dice</button>
<h2 id="status" style="clear:left;"></h2>
</body>
</html>