Khác biệt giữa các bản “Thiên hoàng Richū”

→‎Tài liệu tham khảo: Aston, Brown, Titsingh, Varley
(→‎Tài liệu tham khảo: Aston, Brown, Titsingh, Varley)
Một vài học giả cho rằng ông là [[Vua San]] trong [[Tống thư]]. Vua San cử sứ giả đến [[nhà Lưu Tống]] ít nhất 2 lần vào các năm 421 và [[425]], và qua đời trước năm 438, sau đó em trai mình kế vị.<ref>Aston, William. (1998). ''Nihongi,'' Vol. 1, pp. 301-311.</ref>
 
== ThamChú khảothích ==
{{reflist|2}}
 
==Tài liệu tham khảo==
 
* [[William George Aston|Aston]], William George. (1896). [http://books.google.com/books?id=_oEfAAAAYAAJ&client=firefox-a ''[[Nihongi]]: Chronicles of Japan from the Earliest Times to A.D. 697.''.] London: Kegan Paul, Trench, Trubner. [reprinted by [[Tuttle Publishing]], Tokyo, 2007http://www. 10worldcat.org/title/nihongi-ISBN 0chronicles-8048of-0984japan-4; 13from-ISBN 978the-0earliest-8048times-0984to-9ad-697/oclc/448337491&referer=brief_results (paper) OCLC 448337491]
* Brown, Delmer M. and Ichirō Ishida, eds. (1979). [ [[Jien]], chttp://books.google.com/books?id=w4f5FrmIJKIC&dq=Gukansho&source=gbs_navlinks_s 1220], ''[[Gukanshō]]: (The Future and the Past, a translation and study of the Gukanshō, an interpretative history of Japan written in 1219).''] Berkeley: [[University of California Press]]. 10-ISBN 0-520-03460-0; 13-ISBN 978-0-520-03460-0; [http://www.worldcat.org/title/future-and-the-past-a-transl-and-study-of-the-gukansho-an-interpretative-history-of-japan-written-in-1219/oclc/251325323 OCLC 251325323]
* [[Isaac Titsingh|Titsingh]], Isaac, ed. (1834). [Siyun-sai''Nihon Rin-siyo/[[HayashiOdai Gahō]],Ichiran''; 1652]ou, ''[[Nipon http://books.google.com/books?id=18oNAAAAIAAJ&dq=nipon+o daï +dai+itsi +ran]]; ou, ''Annales des empereurs du Japon, tr. par M. Isaac Titsingh avec l'aide de plusieurs interprètes attachés au comptoir hollandais de Nangasaki; ouvrage re., complété et cor. sur l'original japonais-chinois, accompagné de notes et précédé d'un Aperçu d'histoire mythologique du Japon, par M. J. [[Julius Klaproth|Klaproth]].'' Paris: [[Royal Asiatic Society|, Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland]]. [http://bookswww.googleworldcat.comorg/title/books?id=18oNAAAAIAAJ&dq=nipon+-o+-dai+-itsi+-ran ...Click link for digitized, full-textou-annales-des-empereurs-du-japon/oclc/5850691 copy ofOCLC this book (in French)5850691]
* Varley, H. Paul , ed. (1980). [http://books.google.com/books?id=tVv6OAAACAAJ&dq= [[Kitabatake Chikafusa]], 1359], ''[[Jinnō Shōtōki]]: ("A Chronicle of Gods and Sovereigns: Jinnō Shōtōki of Kitabatake Chikafusa" translated by H. Paul Varley).''] New York: [[Columbia University Press]]. 10-ISBN 0-231-04940-4; 13-ISBN 978-0-231-04940-5; [http://www.worldcat.org/title/chronicle-of-gods-and-sovereigns-jinno-shotoki-of-kitabatake-chikafusa/oclc/59145842 OCLC 59145842]
 
== Xem thêm ==
57

lần sửa đổi