Khác biệt giữa các bản “Sở hữu”

diễn giải rõ 3 quyền
n (robot Thêm: sh:Pravo vlasništva)
(diễn giải rõ 3 quyền)
 
Quyền sở hữu bao gồm 3 quyền sau: chiếm hữu, sử dụng và định đoạt
 
- Chiếm hữu: quyền nắm giữ tài sản/tiêu sản trong tay
 
- Sử dụng: quyền sử dụng tài sản/tiêu sản theo ý muốn
 
- Định đoạt: quyền quyết định cho mượn, cho thuê, bán, cầm cố, thế chấp, phá hủy
 
 
Khi cho người khác/tổ chức khác mượn hoặc thuê tài sản/tiêu sản thì ta đã trao cho họ 2 quyền: chiếm hữu và sử dụng. Còn quyết định đoạt vẫn nằm trong tay ta. Người khác/tổ chức khác đó sẽ vi phạm pháp luật nếu họ sử dụng quyền định đoạt (bán, cầm cố, thế chấp, phá hủy) đối với tài sản/tiêu sản của ta.
 
 
{{Sơ khai}}
1

lần sửa đổi