Khác biệt giữa các bản “Quách Lê Thanh”

| ngày= 25-3-2010. Cập nhật lúc 10h 19'
| ngày truy cập=thứ Hai, ngày 10 tháng 5 năm 2010
| url lưu trữ=http://123.30.49.74:8080/tiengviet/tulieuvankien/banchaphanh/details.asp?topic=105&subtopic=211&leader_topic=505&id=BT2631036680
| url lưu trữ=
| ngày lưu trữ=25-3-2010. Cập nhật lúc 10h 19'
| ngôn ngữ=Tiếng Việt
51.048

lần sửa đổi