Khác biệt giữa các bản “Quách Lê Thanh”

</ref>;
*Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI (2002-2007);
*Từ tháng 7 năm 2002 đến ngày 27 tháng 6 năm 2006, Tổng Thanh tra Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI (2002-2007)) <ref>[http://www.chinhphu.vn/cttdtcp/vi/cpchxhcnvn/thanhviencpcacthoiky/chinhphukhoaXI.html]{{Chú Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI (2002-2007) - ''Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.''</ref>.thích báo
| tên= Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
| họ=
| tác giả=
| đồng tác giả=
| url= http://www.chinhphu.vn/cttdtcp/vi/cpchxhcnvn/thanhviencpcacthoiky/chinhphukhoaXI.html
| tên bài= Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI (2002-2007)
| công trình=
| nhà xuất bản= Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
| số=
| các trang=
| trang=
| ngày=
| ngày truy cập=thứ Hai, ngày 10 tháng 5 năm 2010
| url lưu trữ= http://www.chinhphu.vn/cttdtcp/vi/cpchxhcnvn/thanhviencpcacthoiky/chinhphukhoaXI.html
| ngày lưu trữ=
| ngôn ngữ=Tiếng Việt
| trích dẫn=
}}
</ref>.
 
Năm 2007, nghỉ hưu tại Bản Muốt, Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa.
51.048

lần sửa đổi