Khác biệt giữa các bản “Đơn vị thiên văn”

không có tóm lược sửa đổi
n
 
'''Đơn vị thiên văn''' (ký hiệu: au<ref name="IAUresB2">{{citation |contribution=RESOLUTION B2 on the re-definition of the astronomical unit of length |title=RESOLUTION B2 | editor-last = International Astronomical Union |publisher=[[Hiệp hội Thiên văn Quốc tế|International Astronomical Union]] |place=Beijing, China |date=31 August 2012 | contribution-url = http://www.iau.org/static/resolutions/IAU2012_English.pdf |quote=The XXVIII General Assembly of International Astronomical Union … recommends … 5. that the unique symbol "au" be used for the astronomical unit.}}</ref><ref name="mnras_style">{{cite web | url=http://www.oxfordjournals.org/our_journals/mnras/for_authors/#6.4%20Miscellaneous%20journal%20style | title=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Instructions for Authors | work=Oxford Journals | accessdate=2015-03-20 | quote="The units of length/distance are Å, nm, µm, mm, cm, m, km, au, light-year, pc.}}</ref><ref name="AAS_style" /> hoặc ua<ref>ISO 80000-3, Quantities and units - Space and time</ref>) là một [[đơn vị đo chiều dài]], xấp xỉ bằng khoảng cách từ [[Trái Đất]] đến [[Mặt Trời]]. Tuy nhiên, bởi vì khoảng cách này thay đổi khi Trái Đất quay quanh Mặt Trời, từ khoảng cách lớn nhất ([[điểm viễn nhật]]) đến khoảng cách nhỏ nhất ([[điểm cận nhật]]) và quay trở lại trong chu kỳ một năm. Ban đầu đơn vị thiên văn được xác định bằng trung bình giữa khoảng cách theo vị trí cận nhật và viễn nhật của Trái Đất, cho tới nay nó được định nghĩa chính xác bằng {{val|149597870700}} mét (khoảng 150 triệu kilômét, hay 93 triệu dặm).<ref>{{citation |contribution=RESOLUTION B2 on the re-definition of the astronomical unit of length |title=RESOLUTION B2 | editor-last = International Astronomical Union |publisher=[[International Astronomical Union]] |place=Beijing, Kina |date=31 August 2012 | contribution-url = http://www.iau.org/static/resolutions/IAU2012_English.pdf |quote=The XXVIII General Assembly of International Astronomical Union recommends [adopted] that the astronomical unit be re-defined to be a conventional unit of length equal to exactly {{val|149597870700}} metres, in agreement with the value adopted in IAU 2009 Resolution B2}}</ref> Đon vị thiên văn được sử dụng do nó là đơn vị đo thuận tiện sử dụng chủ yếu trong phạm vi [[hệ Mặt Trời]] hoặc xung quanh các ngôi sao khác. Tuy thế, nó cũng là một thành phần cơ bản trong định nghĩa của đơn vị độ dài thiên văn khác, đơn vị [[parsec]].
 
==Sử dụng ký hiệu==
Đơn vị thiên văn đã từng có nhiều ký hiệu và cách viết tắt được sử dụng. Trong quyết định năm 1976, hiệp hội Thiên văn học quốc tế (IAU) đã sử dụng ký hiệu ''A'' cho đơn vị thiên văn.<ref name="IAU76" /> Trong các xuất bản phẩm về thiên văn học, ký hiệu AU đã từng và vẫn còn được sử dụng phổ biến. Năm 2006, tổ chức [[Văn phòng Cân đo Quốc tế|Cân đo quốc tế]] (BIPM) đề nghị sử dụng ua cho đơn vị thiên văn.<ref name="Bureau International des Poids et Mesures 2006 126">{{Citation |author=Bureau International des Poids et Mesures |title=The International System of Units (SI) |place= |publisher=Organisation Intergouvernementale de la Convention du Mètre |date=2006 |edition=8th |page=126 |url=http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf}}</ref> Trong phụ lục C (mang tính chất cung cấp thông tin) của [[ISO 80000-3]] (2006), hiệu đơn vị thiên văn là "ua". Năm 2012, tổ chức IAU, chú ý tới "nhiều ký hiệu hiện nay đang được sử dụng cho đơn vị thiên văn", khuyến nghị sử dụng chung một ký hiệu là "au".<ref name="IAUresB2" /> Trong bản sửa đổi năm 2014 của hệ SI, tổ chức BIPM sử dụng ký hiệu "au".<ref name="AAS_style">{{cite web | url=http://aas.org/authors/manuscript-preparation-aj-apj-author-instructions#_Toc2.2 | title= Manuscript Preparation: AJ & ApJ Author Instructions | work=American Astronomical Society | accessdate=2016-10-29 | quote="Use standard abbreviations for SI... and natural units (e.g., au, pc, cm)."}}</ref><ref name=SI_Brochure2012>{{cite web |url=http://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/table6.html |title=SI Brochure: The International System of Units (SI) [8th edition, 2006; updated in 2014] |publisher=BIPM |date=2014 |accessdate=2015-01-03}}</ref>
 
== Xem thêm ==