Khác biệt giữa các bản “Đơn vị thiên văn”

không có tóm lược sửa đổi
 
Năm 1976, để thiết lập một phép đo chính xác hơn cho đơn vị thiên văn, tổ chức IAU đã chính thức chấp nhận một định nghĩa mới của đơn vị thiên văn. Mặc dù dựa trực tiếp trên những đo lường quan sát chính xác nhất cho đến thời điểm đó, định nghĩa này được viết lại theo các số hạng toán học phù hợp nhất rút ra từ cơ học thiên thể và các dữ liệu hành tinh. Phát biểu của định nghĩa "đơn vị thiên văn là độ dài (''A'') mà [[hằng số hấp dẫn Gauss]] (''k'') có giá trị {{val|0.01720209895}} khi các đơn vị đo lường là đơn vị thiên văn của độ dài, khối lượng và thời gian".<ref name="IAU76">Resolution No. 10 of the [http://www.iau.org/static/resolutions/IAU1976_French.pdf XVIth General Assembly of the International Astronomical Union], Grenoble, 1976</ref><ref name="Trümper">{{Citation |title=Astronomy, astrophysics, and cosmology — Volume VI/4B ''Solar System'' |url=https://books.google.com/?id=wgydrPWl6XkC&pg=RA1-PA4 |page=4 |date=2009 |author1=H. Hussmann |author2=F. Sohl |author3=J. Oberst |chapter=§4.2.2.1.3: Astronomical units |editor=Joachim E Trümper |isbn=3-540-88054-2 |publisher=Springer}}</ref><ref name= Fairbridge>{{Citation |title=Encyclopedia of planetary sciences |author=Gareth V Williams |editor1=James H. Shirley |editor2=Rhodes Whitmore Fairbridge |chapter=Astronomical unit |url=https://books.google.com/books?id=dw2GadaPkYcC&pg=PA48 |page=48 |isbn=0-412-06951-2 |date=1997 |publisher=Springer}}</ref> Một cách tương đương, theo định nghĩa này, 1 AU là bán kính của quỹ đạo tròn Newton không bị nhiễu loạn của một hạt có khối lượng vô cùng nhỏ với tâm là Mặt Trời, chuyển động với [[tần số góc]] bằng {{val|0.01720209895|u=}} radian trên một ngày;<ref name=SIbrochure>{{SIbrochure8th|page=126}}</ref> hoặc một cách khác nó là độ dài mà hằng số hấp dẫn nhật tâm (heliocentric gravitational constant) (tích của ''GM<sub>[[Tập tin:Sun symbol.svg|14px]]</sub>'') bằng ({{val|0.01720209895}})<sup>2</sup>&nbsp;AU<sup>3</sup>/d<sup>2</sup>, khi độ dài được sử dụng để miêu tả vị trí của vật thể trong hệ Mặt Trời.
 
Những cuộc thám hiểm hệ Mặt Trời về sau bằng các [[thăm dò không gian|tàu thăm dò không gian]] cho phép thực hiện các phép đo chính xác hơn về vị trí tương đối của các hành tinh bên trong hệ Mặt Trời và những vật thể khác bằng cách sử dụng [[ra đa]] và [[đo lường từ xa]] (telemetry). Như đối với mọi phép đo bằng ra đa, các phương pháp này dựa trên kết quả đo thời gian mà các [[photon]] được phản xạ từ vật thể. Bởi vì mọi photon chuyển động bằng [[tốc độ ánh sáng]] trong chân không, một hằng số cơ bản trong vũ trụ, khoảng cách của một vật thể đến tàu không gian sẽ bằng tích của tốc độ ánh sáng và thời gian đo được. Tuy nhiên, để tính toán chính xác cần phải kể tới một số ảnh hưởng như chuyển động của tàu thăm dò và của vật thể trong thời gian các photon truyền đi. Thêm vào, phép đo thời gian cũng phải được quy về một hệ quy chiếu tiêu chuẩn khi tính tới ảnh hưởng của hiệu ứng giãn thời gian tương đối tính (relativistic time dilation). So sánh các vị trí trong lịch thiên văn với kết quả đo thời gian trong hệ thời gian phối hợp động lực khối tâm (Barycentric Dynamical Time, TDB) cho giá trị của tốc độ ánh sáng theo đơn vị thiên văn trên một ngày (của {{val|86400|u=s}}). Năm 2009, tổ chức IAU đã cập nhật các phép đo tiêu chuẩn để phản ánh những cải tiến, và tính toán tốc độ ánh sáng bằng {{val|173.1446326847|(69)|u=}} AU/ngày (TDB).<ref>{{cite book |chapterurl=http://asa.usno.navy.mil/static/files/2009/Astronomical_Constants_2009.pdf |chapter=Selected Astronomical Constants |title=The Astronomical Almanac Online |publisher=USNO–UKHO |page=K6 |date=2009 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20140726132053/http://asa.usno.navy.mil/static/files/2009/Astronomical_Constants_2009.pdf |archivedate=26 July 2014 }}</ref>
 
== Xem thêm ==