Khác biệt giữa các bản “Đơn vị thiên văn”

không có tóm lược sửa đổi
 
Định nghĩa trên đặt tốc độ ánh sáng, được định nghĩa chính xác bằng {{val|299792458|u=m/s}}, bằng chính xác {{val|299792458}} × {{val|86400}} ÷ {{val|149597870700}} hay khoảng {{val|173.144632674240}} AU/d, nhỏ hơn 60 phần nghìn tỷ giá trị ước lượng năm 2009.
 
==Sử dụng và mức độ quan trọng==
Với các định nghĩa được sử dụng trước năm 2012, đơn vị thiên văn phụ thuộc vào [[hằng số hấp dẫn nhật tâm]], một hằng số bằng tích của [[hằng số hấp dẫn]] ''G'' và [[khối lượng Mặt Trời]] ''M<sub>[[Tập tin:Sun symbol.svg|14px]]</sub>''. Cả ''G'' lẫn ''M<sub>[[Tập tin:Sun symbol.svg|14px]]</sub>'' không thể đo với độ chính xác cao khi tách biệt nhau, nhưng giá trị tích của chúng thu được rất chính xác từ kết quả quan sát vị trí tương đối của các hành tinh ([[Những định luật của Kepler về chuyển động thiên thể|định luật 3 Kepler]] biểu diễn theo hằng số hấp dẫn Newton). Chỉ có giá trị của tích được đòi hỏi để tính vị trí của các hành tinh cho một lịch thiên văn, do đó lịch thiên văn được tính theo đơn vị thiên văn và không theo hệ đơn vị SI.
 
Việc lập lịch thiên văn cũng đòi hỏi phải xét tới ảnh hưởng của các hiệu ứng trong [[thuyết tương đối rộng]]. Đặc biệt, khoảng thời gian đo tại bề mặt Trái Đất (thời gian địa cầu, terrestrial time, TT) là không cố định khi so sánh ở những thời điểm khác nhau bởi chuyển động Trái Đất: giây địa cầu (TT) trở lên dài hơn trong mùa đông ở Bán cầu bắc và ngắn hơn trong mùa hè ở Bán cầu nam khi so với "giây hành tinh" (đo quy ước trong hệ thời gian phối hợp động lực khối tâm, TDB). Nguyên nhân do khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời không phải là bất biến (nó thay đổi từ {{val|0.9832898912}} đến {{val|1.0167103335|u=AU}}) và, khi Trái Đất ở gần Mặt Trời hơn ([[điểm cận nhật]]), trường hấp dẫn của Mặt Trời mạnh hơn và Trái Đất chuyển động nhanh hơn trên quỹ đạo của nó. Khi mét được xác định theo các số hạng giây và tốc độ ánh sáng là hằng số cho mọi quan sát viên, độ dài mét trên địa cầu sẽ thay đổi độ dài so với "độ dài hành tinh" trên một cơ sở tuần hoàn.
 
== Xem thêm ==