Khác biệt giữa các bản “Đơn vị thiên văn”

không có tóm lược sửa đổi
 
Mét được xác định là đơn vị của [[độ dài riêng]] (proper length), nhưng định nghĩa SI không chỉ rõ [[tenxơ mêtric (thuyết tương đối rộng)|tenxơ mêtric]] nào được sử dụng để xác định nó. Quả vậy, Ủy ban Quốc tế về Cân đo (CIPM) lưu ý rằng "định nghĩa chỉ áp dụng cho những khoảng cách đủ nhỏ mà hiệu ứng của trường hấp dẫn không đều có thể bỏ qua được".<ref>{{SIbrochure8th|pages=166–67}}</ref> Như vậy, mét không xác định được chính xác cho những mục đích đo khoảng cách trong phạm vi hệ Mặt Trời. Định nghĩa 1976 cho đơn vị thiên văn là chưa hoàn thiện bởi vì nó không nêu cụ thể thời gian được đo trong [[hệ quy chiếu]] nào, nhưng nó mang lại phương thức tính toán lịch thiên văn: một định nghĩa đầy đủ hơn nhất quán với thuyết tương đối rộng đã được đề xuất,<ref name="Huang">{{citation |author=Huang, T.-Y. |author2=Han, C.-H. |author3=Yi, Z.-H. |author4=Xu, B.-X. |date=1995 |title=What is the astronomical unit of length? |bibcode=1995A&A...298..629H |journal=[[Astronomy and Astrophysics|Astron. Astrophys.]] |volume=298 |pages=629–33 }}</ref> và trải qua "tranh cãi phức tạp"<ref name=Dodd>{{citation |title=Using SI Units in Astronomy |author=Richard Dodd |publisher=Cambridge University Press |date=2011 |page=76 |url=https://books.google.com/books?id=UC_1_804BXgC&pg=PA76 |chapter=§6.2.3: Astronomical unit: ''Definition of the astronomical unit, future versions'' |isbn=0-521-76917-5}} and also p. 91, ''Summary and recommendations''.</ref> cho đến tận tháng 8 năm 2012 khi IAU chấp nhận định nghĩa hiện nay của 1 đơn vị thiên văn = {{val|149597870700}} mét.
 
Đơn vị thiên văn chủ yếu được sử dụng cho các khoảng cách trong phạm vi một [[hệ sao]], kích thước của một đĩa tiền hành tinh hay khoảng cách đến Mặt Trời của một tiểu hành tinh, trong khi các đơn vị khác được sử dụng ở những mức khoảng cách thiên văn học khác nhau. Đơn vị thiên văn là quá nhỏ để có thể sử dụng thuận tiện cho khoảng cách liên sao và lớn hơn, nơi mà đơn vị [[parsec]] và [[năm ánh sáng]] được sử dụng. Parsec (thị sai giây cung) được xác định theo đơn vị thiên văn, là khoảng cách của một vật thể với [[thị sai]] bằng 1 [[giây cung]]. Năm ánh sáng thường được sử dụng trong phổ biến khoa học, nhưng không phải là đơn vị SI được phê chuẩn và hiếm khi các nhà thiên văn chuyên nghiệp sử dụng.<ref name=Dodd1>{{citation |title=Using SI Units in Astronomy |author=Richard Dodd |page=82 |url=https://books.google.com/books?id=UC_1_804BXgC&pg=PA82 |chapter=§6.2.8: Light year |isbn=0-521-76917-5 |date=2011-12-01}}</ref>
 
== Xem thêm ==