Khác biệt giữa các bản “Đơn vị thiên văn”

không có tóm lược sửa đổi
 
[[Johannes Kepler]] là người đầu tiên nhận ra rằng ước lượng của Ptolemy cho giá trị quá thấp (mà theo như Kepler, ít nhất nhỏ hơn 3 lần) khi ông nêu trong cuốn ''Rudolphine Tables'' (1627). [[Những định luật của Kepler về chuyển động thiên thể|Những định luật của Kepler]] cho phép các nhà thiên văn tính được khoảng cách tương đối của các hành tinh đến Mặt Trời, và làm khơi lại mối quan tâm đến việc xác định giá trị chính xác khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời (mà có thể áp dụng cho các hành tinh khác). Với phát minh ra [[kính thiên văn]] cho phép đo lường chính xác hơn góc thị sai bé mà mặt người không nhận ra được. Nhà thiên văn Godefroy Wendelin đã lặp lại các phép đo của Aristarchus vào năm 1635, và ông nhận thấy giá trị của Ptolemy thấp hơn ít nhất 11 lần.
 
Ước lượng chính xác hơn có thể thu được thông qua quan sát [[sự đi qua của Sao Kim]].<ref name=Bell>
 
An extended historical discussion of this method is provided by {{citation
|title=Quest for the astronomical unit
|author=Trudy E Bell
|url=http://www.tbp.org/pages/publications/bent/features/su04bell.pdf
|work=The Bent of Tau Beta Pi, Summer 2004, p. 20
|accessdate=16 January 2012
|deadurl=yes
|archiveurl=https://web.archive.org/web/20120324164801/http://www.tbp.org/pages/publications/bent/features/su04bell.pdf
|archivedate=24 March 2012
}}
 
</ref> Bằng cách đo sự đi ngang qua ở hai nơi khác nhau, các nhà thiên văn có thể tính chính xác thị sai của [[Sao Kim]] và khoảng cách tương đối từ Trái Đất và Sao Kim đến Mặt Trời, cũng như tính được thị sai Mặt Trời ''α'' (mà không thể đo được một cách trực tiếp<ref name="Weaver">{{citation |last=Weaver |first=Harold F. |title=The Solar Parallax |bibcode=1943ASPL....4..144W |date=1943 |journal=Astronomical Society of the Pacific Leaflets |volume=4 |pages=144–51}}</ref>). Jeremiah Horrocks đã nỗ lực ước tính dựa trên quan sát của ông vào lần Sao Kim đi ngang qua Mặt Trời vào năm 1639 (công bố năm 1662), ông thu được thị sai Mặt Trời là 15 giây cung, tương tự với con số của Wendelin. Thị sai Mặt Trời liên hệ với khoảng cách Mặt Trời - Trái Đất đo theo đơn vị bán kính Trái Đất bằng
:<math>A = {\cot\alpha}.</math>
Thị sai Mặt Trời nhỏ hơn, thì khoảng cách Trái Đất đến Mặt Trời lớn hơn: thị sai Mặt Trời 15" tương đương với khoảng cách Trái Đất - Mặt Trời bằng {{val|13750}} lần bán kính Trái Đất.
 
== Xem thêm ==