Khác biệt giữa các bản “Đơn vị thiên văn”

không có tóm lược sửa đổi
 
Do tốc độ ánh sáng được định nghĩa chính xác trong hệ đơn vị SI và hằng số hấp dẫn Gauss ''k'' được cố định trong [[hệ thống các đơn vị thiên văn]], việc đo thời gian ánh sáng trên đơn vị khoảng cách tương đương chính xác với việc đo giá trị của tích ''GM<sub>[[Tập tin:Sun symbol.svg|14px]]</sub>'' trong hệ SI. Từ đây, có thể lập lịch thiên văn hoàn toàn dựa trên hệ đơn vị SI, mà đã dần trở thành một tiêu chuẩn.
 
Phân tích đo lường bức xạ thực hiện năm 2004 đối với các hành tinh vòng trong hệ Mặt Trời cho thấy biến thiên thế kỷ (secular variation) trong khoảng cách đơn vị lớn hơn nhiều so với ảnh hưởng từ bức xạ Mặt Trời, bằng +{{val|15|4}} mét trên thế kỷ.<ref>{{citation |author1=Krasinsky, G. A. |author2=Brumberg, V. A. |title=Secular increase of astronomical unit from analysis of the major planet motions, and its interpretation |url=http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10569-004-0633-z |journal=Celest. Mech. Dyn. Astron. |volume=90 |issue=3–4 |date=2004 |doi=10.1007/s10569-004-0633-z |pages=267–288|bibcode = 2004CeMDA..90..267K }}</ref><ref name=Anderson>{{Citation |title=Astrometric Solar-System Anomalies;§2: Increase in the astronomical unit |arxiv=0907.2469 |author1=John D. Anderson |author2=Michael Martin Nieto |lastauthoramp=yes |date=2009 |postscript=. |bibcode=2009IAU...261.0702A |volume=261 |pages=0702 |journal=American Astronomical Society |doi=10.1017/s1743921309990378}}</ref>
 
Đo lường biến thiên thế kỷ của đơn vị thiên văn chưa được xác nhận bởi các nhà thiên văn khác và vẫn còn là một chủ đề tranh cãi.
Hơn nữa, từ năm 2010, đơn vị thiên văn vẫn chưa được ước tính bởi lịch hành tinh.<ref>{{citation |displayauthors=1 |first1=A. |last1=Fienga |last2=Kuchynka |first2=P. |last3=Manche |first3=H. |last4=Desvignes |first4=G. |last5=Gastineau |first5=M. |last6=Cognard |first6=I. |last7=Theureau |first7=G. |title=The INPOP10a planetary ephemeris and its applications in fundamental physics |url=http://www.springerlink.com/content/k5456227385812m7/?MUD=MP |journal=Celest. Mech. Dyn. Astron. |volume=111 |issue=3 |date=2011 |doi=10.1007/s10569-011-9377-8 |page=363 |bibcode=2011CeMDA.111..363F |arxiv=1108.5546}}</ref>
 
== Xem thêm ==