Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quả cầu”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Tùy theo đối tượng nghiên cứu người ta có thể cứu xét quả cầu là phần tính luôn các [[điểm biên]] (như khái niệm quả cầu trong hình học cổ điển và khái niệm [[hình cầu đóng]] trong [[tô pô]]) hay ngược lại khối cầu là "phần bên trong" không kể các [[điểm biên]] (như khái niệm [[hình cầu mở]] trong [[tô pô]]).
 
Đặc biệt trong tô pô hoc, ngành toán học phát triển nhất hiện nay, khái niệm quả cầu trong nhiều trường hợp, chỉ có tính cách biểu trưng cho một lớp đối tượng thỏa mãn cùng một đặc tính vì các hình khối đơn giản như hình quả trám, hình lập phương htậmthậm chí hình cái ly không quai đều được xem làm mộtcác khối cậucầu.
 
 
5.883

lần sửa đổi