Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quả cầu”

xóa phân English
(xóa phân English)
** với chuẩn-1, quả cầu là một [[bát diện]] đều với các đường chéo thân song song với các trục tọa độ.
**với chuẩn cảm ứng từ [[khoảng cách Chebyshev]], quả cầu là một [[khối lập phương]] có các cạnh song song với các trục tọa độ.
 
 
 
With other metrics the shape of a ball can be different; examples:
 
in 2D:
with the 1-norm (i.e. in taxicab geometry) a ball is a square with the diagonals parallel to the coordinate axes
with the Chebyshev distance a ball is a square with the sides parallel to the coordinate axes
in 3D:
with the 1-norm a ball is a regular octahedron with the body diagonals parallel to the coordinate axes
with the Chebyshev distance a ball is a cube with the edges parallel to the coordinate axes
 
==Quả cầu trong không gian topo==
5.883

lần sửa đổi