Khác biệt giữa các bản “Thích phu nhân”

Lữ thái hậu giết Như Ý và giam bà vẫn chưa thoả lòng. Sau khi Như Ý chết, Lữ thái hậu mới ra tay trả thù bà. Bà sai người chặt chân tay Thích phu nhân, rồi móc [[mắt]], đốt [[tai]], cho bà uống thuốc thành [[câm]]. Sau đó Lữ hậu sai để bà ở trong nhà tiêu, gọi đó là '''Nhân trư''' (人彘).
 
Sau mấy hôm, Thái hậu cho gọi Huệ Đế vào để xem "Nhân trư". Huệ Đế thấy, ngạc nhiên bèn hỏi là ai. Khi biết đó là Thích phu nhân, Huệ Đế liền khóc rống lên. Huệ Đế đau lòng quá, mắc bệnh, trong hơn một năm không dậy được. Hành động giết hại bà của Lữ hậu bị chính Huệ Đế coi là vô nhân tính. Vua concòn sai người nói với Thái hậu:
 
:''Việc đó không phải là việc con người làm! Tôi là con của thái hậu, không thể nào trị thiên hạ được!''
Người dùng vô danh