Khác biệt giữa các bản “Nhân Dân (báo)”

n
 
Các đời Tổng biên tập báo Nhân Dân:
* [[Trần Quang Huy (bộ trưởng)|Trần Quang Huy]] (1951 - 1953)
* [[Vũ Tuân]] (1953 - 1954)
* [[Hoàng Tùng]] (1954 - 1982)
* [[Hồng Hà (nhà báo)|Hồng Hà]] (1982 - 1987)
* [[Hà Đăng]] (1987 - 1992)
* [[Hữu Thọ]] (1992-1996)
* [[Hồng Vinh]] (1996-2001)
* [[Đinh Thế Huynh]] (2001-2011)
* [[Thuận Hữu]] (Từtừ 2011).
 
== Ảnh hưởng thực của báo ==