Mở trình đơn chính

Wikipedia β

Các thay đổi

Chao Phraya

bớt 98 byte 7 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
'''Chao Phraya''' có thể là:
* '''[[Sông Chao Phraya]]''' ở [[miền Trung Thái Lan]];
* '''Tước hiệu [[Danh xưng hoàng gia và quý tộc Thái Lan#Các danh xưng cũ cho quý tộc và quan lại|Chao Phraya]]''' dành cho các quan lại cao cấp nhất của chế độ phong kiến Xiêm.
{{Định hướng}}