Mở trình đơn chính

Wikipedia β

Các thay đổi

Chao Phraya

thêm 1 byte 8 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
'''Chao Phraya''' có thể là:
* '''[[Sông Chao Phraya]]''' ở [[miền Trung Thái Lan]];
* '''Tước hiệu '''[[Chao Phraya]]''' dành cho các quan lại cao cấp nhất của chế độ phong kiến Xiêm.
{{Định hướng}}
167.085
lần sửa đổi